Konfigurera en disk för dual/tripple-boot med t.ex. Windows 98/ME, 2000 och XP och med partition för fillagring.

1.     Ställ in i BIOS att Floppy ska vara första bootalternativet/1st Boot Device. Se bild.

2.     Starta om datorn med en Windows 98/ME-startdiskett i. Aktivera stöd för stort diskstöd. Se bild. Gör två partitioner med FDISK, en primär DOS-partition och en utökad DOS-enhet, sätt den första som aktiv och formatera C:. Se bilder 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

3.     Ställ in i BIOS att CD-ROM ska vara första bootalternativet/1st Boot Device. Se bild.

4.     Starta om datorn med Windows 98/ME-skivan i. Välj starta från CD-ROM. Och sedan starta installationsprogrammet från CD-ROM. Se bilder.

5.     Windows 98 och ME formaterar också partition D. Se bilder 1, 2, och 3.

6.     Då installationen är klar, installera Windows 2000.

7.     Ställ in i BIOS att CD-ROM ska vara första bootalternativet/1st Boot Device. Se bild.

8.     Starta om datorn med 2000-skivan i.

9.     Tryck valfri tangent för att starta från CD… Se bild.

10. För att installera Windows tryck Retur. Se bild.

11. Tryck F8 för att godkänna licensavtalet. Se bild.

12. Befintliga partitioner och opartitionerat utrymme visas. Välj att installera på partition D: och tryck Retur. Välj att behålla aktuellt filsystem eller formatera med NTFS (rekommenderas) och tryck Retur. Se bilder.

13. Tryck F och bekräfta att du vill formatera enhet D:. Efter formatering startar datorn om. Se bilder.

14. Får du meddelandet "Tryck på valfri tangent för att starta från CD…" ignorera detta. Därefter börjar enheter installeras. Se bilder.

15. Då installationen är klar välj att partitionera och formatera återstående diskutrymme med Diskhanteraren i Windows 2000. Gör en partition på 4000 MB och den 4:e partitionen på återstående utrymme. Gör man inte detta nu blir det inte bra med enhetsbeteckningarna för respektive partition vid XP-installationen.

16. Starta om datorn med Windows XP-skivan i, men gå först igenom punkterna 7 – 11 ovan.

17. Befintliga partitioner och opartitionerat utrymme visas. Välj att installera XP på E: genom att trycka Retur. Välj att behålla aktuellt filsystem eller formatera. Om partitionen tidigare är NTFS-formaterad, välj behåll aktuellt filsystem. Se bilder.

18. Hårddisken kontrolleras och filer kopieras till installationsmapparna. Se bilder.

19. Datorn startar om och meddelandet "Tryck på valfri tangent för att starta från CD…" visas. Ignorera detta. Se bilder.

20.                   Installationen av XP fortsätter. Se bild.Installera om XP i dual/tripple-boot och partition för fillagring utan att övriga system och installationer påverkas.

1.     Se punkt 7 – 11 ovan.

2.     Tryck Esc för att fortsätta installera en ren kopia på E:. Markera E: partition3 och tryck Retur för att installera XP. Se bilder.

3.     Du har valt att installera XP på en partition som innehåller ett annat operativsystem. Tryck C för att fortsätta installera. Se bild.

4.     Du kan välja att behålla aktuellt filsystem eller formatera. Markera formatera med NTFS och tryck Retur. Tryck F för att formatera. Se bilder.

5.     Efter formatering sker hårddiskkontroll. Se bilder.

6.     Filer kopieras in till installationsmapparna. Se bild.

7.     Datorn startar om och meddelandet "Tryck på valfri tangent för att starta från CD…" visas. Ignorera detta. Se bilder.

8.     Installationen av XP fortsätter. Se bild.

 

 

Maratonmannen™ 2004-2011   info @ maratonmannen.se